ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410180
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  410180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HINHAENONMUANGNOI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนนหินแห่
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0830207979
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  hinha.170school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14:21:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย


นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน