ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410327
รหัส Smis 8 หลัก :
  44020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  410327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหัวนา
ตำบล :
  หนองจิก
อำเภอ :
  บรบือ
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองจิก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:57:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน