ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนจานวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410402
รหัส Smis 8 หลัก :
  44020136
รหัส Obec 6 หลัก :
  410402
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนจานวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonchanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโนนจาน
ตำบล :
  เมืองเตา
อำเภอ :
  พยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44110
โทรศัพท์ :
  093-3592936
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2487
อีเมล์ :
  nonjanwittaya@njs.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเตา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 19:53:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนจานวิทยา


นายสมพร แข็งพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนจานวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน