ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแคน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410406
รหัส Smis 8 หลัก :
  44020151
รหัส Obec 6 หลัก :
  410406
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนแคน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonkan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านโนนแคนใต้
ตำบล :
  เวียงสะอาด
อำเภอ :
  พยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44110
โทรศัพท์ :
  0-4375-0067
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2516
อีเมล์ :
  nonkanschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียงสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 11:15:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนแคน


นางพรหมลิขิต เสนาโนฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแคน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน