ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410476
รหัส Smis 8 หลัก :
  44020171
รหัส Obec 6 หลัก :
  410476
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนน
ตำบล :
  ขามป้อม
อำเภอ :
  วาปีปทุม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44120
โทรศัพท์ :
  0-4373-8807
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2442
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขามป้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 13:29:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนน


นายประสาท ราชจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน