ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนท่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410486
รหัส Smis 8 หลัก :
  44020220
รหัส Obec 6 หลัก :
  410486
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนท่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonton
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านโนนท่อน
ตำบล :
  หนองแสง
อำเภอ :
  วาปีปทุม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44120
โทรศัพท์ :
  0-4375-0141
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:25:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนท่อน


นายอนุพล อุปนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน