ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410584
รหัส Smis 8 หลัก :
  44012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  410584
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มหาชัยพิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mahachaipitayakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านท่าสองคอน
ตำบล :
  ท่าสองคอน
อำเภอ :
  เมืองมหาสารคาม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44000
โทรศัพท์ :
  043758125
โทรสาร :
  043758125
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/04/2528
อีเมล์ :
  mahachaipit.p@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสองคอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10:33:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร


นายอธิการ สุขศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน