ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410591
รหัส Smis 8 หลัก :
  44012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  410591
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพนงามพิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHONNGAMPITTAYANUKOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโพนงาม
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4399-6058
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/02/2538
อีเมล์ :
  ppk@nkw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สห6สะดิออีสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 21:08:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน