ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกันทรวิชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410595
รหัส Smis 8 หลัก :
  44012021
รหัส Obec 6 หลัก :
  410595
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กันทรวิชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kantarawichai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกพระ
ตำบล :
  โคกพระ
อำเภอ :
  กันทรวิชัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44150
โทรศัพท์ :
  043789036
โทรสาร :
  043786036
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2494
อีเมล์ :
  kantarawichai@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11:33:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกันทรวิชัย


ดร.ไพทูล พรมมากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน