ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410596
รหัส Smis 8 หลัก :
  44012016
รหัส Obec 6 หลัก :
  410596
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขวาใหญ่พิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khowyaipittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนเสียว
ตำบล :
  เขวาใหญ่
อำเภอ :
  กันทรวิชัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44150
โทรศัพท์ :
  043980134
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มกราคม 2525
อีเมล์ :
  romchat1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต2 ตักสิลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:51:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์


นายสำรวย ทินพิษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน