ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410601
รหัส Smis 8 หลัก :
  44012022
รหัส Obec 6 หลัก :
  410601
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เชียงยืนพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chiangyuenpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านหนองโป่ง
ตำบล :
  เชียงยืน
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0-4378-1463
โทรสาร :
  043781326
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2516
อีเมล์ :
  chk203@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สห6 สะดืออิสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงยืน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 08:15:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม


นายเทพโกศล มูลไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน