ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410607
รหัส Smis 8 หลัก :
  44022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  410607
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนแดงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nondaengwittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านโนนแดง
ตำบล :
  โนนแดง
อำเภอ :
  บรบือ
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44130
โทรศัพท์ :
  043751415
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  nondangwit@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สห3 บรบือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 16:02:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม


นายสมัย ศาลาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน