ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนราษีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410610
รหัส Smis 8 หลัก :
  44022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  410610
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนราษีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonraseewittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านฝาง
ตำบล :
  โนนราษี
อำเภอ :
  บรบือ
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44130
โทรศัพท์ :
  043706586
โทรสาร :
  043706586
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :
  merisa.chem@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนราษี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 01:49:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนราษีวิทยา


นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน