ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410615
รหัส Smis 8 หลัก :
  44022012
รหัส Obec 6 หลัก :
  410615
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พยัคฆภูมิวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phayakkaphumwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้าน330 หมู่บ้านโนนเขวาคำ
ตำบล :
  ปะหลาน
อำเภอ :
  พยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44110
โทรศัพท์ :
  0-4379-1427
โทรสาร :
  043790360
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 กรกฎาคม 2511
อีเมล์ :
  payak49@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พยัคฆภูมิพิสัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:27:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร


นายประพันธ์ ขันโมลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน