ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410621
รหัส Smis 8 หลัก :
  44022018
รหัส Obec 6 หลัก :
  410621
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongyaiwitthayakhom Ratchamankhalabhisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดงใหญ่
ตำบล :
  ดงใหญ่
อำเภอ :
  วาปีปทุม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44120
โทรศัพท์ :
  0-4375-0368
โทรสาร :
  0-4375-0369
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/01/2531
อีเมล์ :
  dongyaiwit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 15:09:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


ดร.ปรีชา การสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2