ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสตรีศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450805
รหัส Smis 8 หลัก :
  45012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  450805
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตรีศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Strisuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45010
โทรศัพท์ :
  043-511410
โทรสาร :
  043-528092
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09-06-2460
อีเมล์ :
  strisuksa@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:01:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสตรีศึกษา


นายศิริ ธนะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน