ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450816
รหัส Smis 8 หลัก :
  45012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  450816
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chaturaphukphimanratchadapisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน
ตำบล :
  หัวช้าง
อำเภอ :
  จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45180
โทรศัพท์ :
  043-5611049
โทรสาร :
  043-5611049
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09-06-2514
อีเมล์ :
  ratchadapisek_chatu@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสาเกตนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:55:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก


นายเพิ่ม นาก้อนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน