ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450818
รหัส Smis 8 หลัก :
  45012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  450818
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดู่น้อยประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dunoiprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองผง
ตำบล :
  อีง่อง
อำเภอ :
  จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45180
โทรศัพท์ :
  043611140
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16-05-2528
อีเมล์ :
  jiraporn@dupracha.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระขัติยวงษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:39:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์


นายยอดรัก บุรวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน