ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450837
รหัส Smis 8 หลัก :
  45032018
รหัส Obec 6 หลัก :
  450837
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ผาน้ำทิพย์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phanamtipwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านผาน้ำย้อย
ตำบล :
  ผาน้ำย้อย
อำเภอ :
  หนองพอก
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45210
โทรศัพท์ :
  043625551
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/03/2538
อีเมล์ :
  info@phanamtip.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:10:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา


นายไพรวัลย์ สมภูงา
ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน