ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450844
รหัส Smis 8 หลัก :
  45032003
รหัส Obec 6 หลัก :
  450844
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังหลวงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangluang Wittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านกกทัน
ตำบล :
  วังหลวง
อำเภอ :
  เสลภูมิ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45120
โทรศัพท์ :
  095-9826156
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2538
อีเมล์ :
  wangluangwit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 11:14:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม


นายนพดล ศรีระกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2