ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030041
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  030041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงน้อยสงเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DONGNOISONGKROR
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดงน้อย
ตำบล :
  ห้วยโพธิ์
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043019290
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  254
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:42:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์


นายศักรินทร์ ภูละมุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน