ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยเตยวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030103
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  030103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยเตยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAYTOIEWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านห้วยเตย
ตำบล :
  เว่อ
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  043010231
โทรสาร :
  043010231
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/03/2465
อีเมล์ :
  huaytoie2465@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เว่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 11:32:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยเตยวิทยา


นายศิริพงษ์ คำอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเตยวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2