ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030105
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020001
รหัส Obec 6 หลัก :
  030105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นากุงวิทยาเสริม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nakungwitayaserm
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนากุง
ตำบล :
  เขาพระนอน
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  043091292/081-2600536
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  nakung.sc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพระนอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 15:31:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม


จ.ส.ต.รัศมี ศรีหงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนากุงวิทยาเสริม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2