ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030107
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020002
รหัส Obec 6 หลัก :
  030107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองแสง
ตำบล :
  เขาพระนอน
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  043019293
โทรสาร :
  043019293
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2485
อีเมล์ :
  bannongsangchool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยางตลาด 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพระนอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 11:08:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแสง


นายฤทธิ์เทวัญ ภูนาหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2