ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนยานางศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030110
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  030110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนยานางศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donyanangsuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสามัคคี
ตำบล :
  ดอนสมบูรณ์
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  086-8518529
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   2465
อีเมล์ :
  donyanang16@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:41:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนยานางศึกษา


นายนพดล พิมพิไสย
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยานางศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2