ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030117
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020029
รหัส Obec 6 หลัก :
  030117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbantoomvittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านตูม
ตำบล :
  บัวบาน
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  043123219/089-2757932
โทรสาร :
  043123219
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยางตลาด 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวบาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 เมษายน 2562 เวลา 05:28:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร


ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2