ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030118
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  030118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เชียงงามวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chaingngamwitayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านเชียงงาม
ตำบล :
  บัวบาน
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  085-76140137
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  vassanaahosi@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวบาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10:19:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเชียงงามวิทยาคารผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2