ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030119
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020031
รหัส Obec 6 หลัก :
  030119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phosripongkaewittayaserm
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโพธิ์ศรี
ตำบล :
  บัวบาน
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  0898427957
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2469
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวบาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 15:52:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม


นายเสฏฐวุฒิ ศรีเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2