ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030121
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020017
รหัส Obec 6 หลัก :
  030121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาแกราษฎร์อำนวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nakaeratamnauy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านนาแก
ตำบล :
  นาเชือก
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  043890148/081-3697599
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2473
อีเมล์ :
  nakae2012@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเชือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 12:02:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย


นายวีรศักดิ์ ดอนสามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2