ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030122
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  030122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองกุงราษฎร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkungratwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านพุทธรักษา
ตำบล :
  เขาพระนอน
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  043010310
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พฤศจิกายน 2476
อีเมล์ :
  nongkungrat2563@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพระนอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14:06:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา


นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2