ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030134
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  030134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองขาม
ตำบล :
  ดอนสมบูรณ์
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  043890296/086-2300707
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 /01/2519
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09:39:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองขาม


นางกชภรณ์ เนื่องโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2