ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกคำวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030136
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020034
รหัส Obec 6 หลัก :
  030136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกคำวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHOKKHAMWITTAYA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกใหญ่
ตำบล :
  บัวบาน
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  043-840772
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2464
อีเมล์ :
  kokkum@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบัวบาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10:19:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกคำวิทยา


นางสุทธดา รักษานาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคำวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2