ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030137
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020027
รหัส Obec 6 หลัก :
  030137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankammadpittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านคำแมด
ตำบล :
  บัวบาน
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  043890156/089-6224274
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2509
อีเมล์ :
  Ban-Kammad@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวบาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 11:17:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2