ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030138
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020028
รหัส Obec 6 หลัก :
  030138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เชียงสาศิลปสถาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Cheingsasinlapasathan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเชียงสา
ตำบล :
  บัวบาน
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  043801109/086-8500879
โทรสาร :
  043801109
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  am-nat-007@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยางตลาด 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวบาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:22:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน


นายอำนาจ หารัญดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2