ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030239
รหัส Smis 8 หลัก :
  46030031
รหัส Obec 6 หลัก :
  030239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khokgrangradpituk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านโคกกลาง
ตำบล :
  จุมจัง
อำเภอ :
  กุฉินารายณ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46110
โทรศัพท์ :
  0657252638
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  Jumpochaikul@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จุมจัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09:35:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์


นางสาวกาญจนา พุ่มสลิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน