ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030384
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020079
รหัส Obec 6 หลัก :
  030384
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนเตาไหหนองแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nontaohainongkae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองแก
ตำบล :
  ทรายทอง
อำเภอ :
  ห้วยเม็ก
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46710
โทรศัพท์ :
  043890256/086-2260371
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2501
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยเม็ก 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทรายทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 14:36:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก


นายบวร ภูแสงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเตาไหหนองแก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2