ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030526
รหัส Smis 8 หลัก :
  46030190
รหัส Obec 6 หลัก :
  030526
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ratchamangkalapisek(ฺฺBannayor)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนายอ
ตำบล :
  นาคู
อำเภอ :
  นาคู
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46160
โทรศัพท์ :
  043-890012
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2528
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนนาจาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 12:29:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2