ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030548
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010182
รหัส Obec 6 หลัก :
  030548
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดครองวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kudkhrongwittayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านกุดครอง
ตำบล :
  ดอนจาน
อำเภอ :
  ดอนจาน
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  0885724115
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  257
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนจาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 11:12:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร


นายทองสุข พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2