ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองพอกวิทยายน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030551
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010191
รหัส Obec 6 หลัก :
  030551
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองพอกวิทยายน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongphokwittayayon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองพอก
ตำบล :
  สะอาดไชยศรี
อำเภอ :
  ดอนจาน
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890322
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2469
อีเมล์ :
  tonkunngam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  257
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะอาดไชยศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:54:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองพอกวิทยายน


นายจีระศักดิ์ รังคะราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยายน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2