ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030564
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020173
รหัส Obec 6 หลัก :
  030564
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชาดวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchatvittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านชาด
ตำบล :
  ฆ้องชัยพัฒนา
อำเภอ :
  ฆ้องชัย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  0438890005/085-7430598
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิ.ย. 2465
อีเมล์ :
  Banchatvittayakhan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 19:53:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร


นายเทิดชัย บัวอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2