ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030573
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020174
รหัส Obec 6 หลัก :
  030573
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าแห่วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TAHAEWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านท่าแห่
ตำบล :
  ฆ้องชัยพัฒนา
อำเภอ :
  ฆ้องชัย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043848161/089-2751895
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฆ้องชัยพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 12:58:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม


นายสำเริง สุจิตตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแห่วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2