ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030579
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020175
รหัส Obec 6 หลัก :
  030579
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donkaennonpleaywittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอนแคน
ตำบล :
  ฆ้องชัยพัฒนา
อำเภอ :
  ฆ้องชัย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  086-8828676
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2521
อีเมล์ :
  -doomkan2510@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฆ้องชัยพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14:02:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา


นายเทอดเกียรติ ขูรูรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2