ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030580
รหัส Smis 8 หลัก :
  46020176
รหัส Obec 6 หลัก :
  030580
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonkaowlaoyairatsongserm
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนเขวา
ตำบล :
  ฆ้องชัยพัฒนา
อำเภอ :
  ฆ้องชัย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  0981069831
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2481
อีเมล์ :
  nonkhow2481@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฆ้องชัยพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 20:11:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม


นางสาวชนันภรณ์ ศรีคงเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2