ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030606
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  030606
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kanchanapisekwitthayalai Kalasin School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้าน99
ตำบล :
  คุ้มเก่า
อำเภอ :
  เขาวง
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46160
โทรศัพท์ :
  043-859127
โทรสาร :
  043-859293
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 กุมภาพันธ์ 2538
อีเมล์ :
  kks@kanchana.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 14:33:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์


ดร.ทวีภรณ์ วรชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2