ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030608
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  030608
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสูงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonsoongpittayakom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโนนสูงเหนือ
ตำบล :
  โนนสูง
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  043124639
โทรสาร :
  043124640
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  nonsoongpittayakom.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยางตลาดฆ้องชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโนนสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม


นายอานนท์ นนทวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน