ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030617
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  030617
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หัวหินวัฒนาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huahinwattanalai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน171 หนองโน
ตำบล :
  หัวหิน
อำเภอ :
  ห้วยเม็ก
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46170
โทรศัพท์ :
  083-3428165
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กุมภาพันธ์ 2534
อีเมล์ :
  huahinwattanalai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยเม็ก-หนองกุงศรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:31:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย


นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน