ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030618
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  030618
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wanglinfawittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคำมะโฮ
ตำบล :
  คำเหมือดแก้ว
อำเภอ :
  ห้วยเม็ก
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46170
โทรศัพท์ :
  043801104
โทรสาร :
  043801104
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2535
อีเมล์ :
  nai.2520@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม


นายรณกฤต กุมสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน