ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030620
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  030620
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สหัสขันธ์ศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sahatsakhansuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้าน94
ตำบล :
  โนนบุรี
อำเภอ :
  สหัสขันธ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46140
โทรศัพท์ :
  043-871100
โทรสาร :
  043871028
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2507
อีเมล์ :
  Sahatsakhansuksa@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:32:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา


นายนิคม วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2