ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030621
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012016
รหัส Obec 6 หลัก :
  030621
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นามะเขือพัฒนศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namakhuapattanasuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านนามะเขือ
ตำบล :
  นามะเขือ
อำเภอ :
  สหัสขันธ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าม่วงชัยขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นามะเขือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 20:42:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา


นายธวัช เพ็งสลุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน