ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030622
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012017
รหัส Obec 6 หลัก :
  030622
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนศิลาพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONSILAPITTAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโคกก่อง
ตำบล :
  โนนศิลา
อำเภอ :
  สหัสขันธ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46140
โทรศัพท์ :
  09-10521411
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  vichakran.nsk@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10:43:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม


นายวิเชียร ด่านขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน